© 2017 Proudly Created by JOIN2B

Projectgroep Rond de Pomp

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • da1f99_7ab5b21d06dd49359db71ced7ce5c323
ROND DE POMP 
NOORD - BEVELAND

IEDER DORP EEN EIGEN WATERPOMP

Rond de Pomp heeft als uitgangspunt dat ieder dorp op Noord-Beveland een eigen watertappunt krijgt en daar omheen een eigen waterverhaal vertelt. Immers elk dorp is met water verbonden. Vanwege haar historie, werkgelegenheid, cultuur en kenmerken. Zo verbindt water de dorpen van Noord-Beveland en creëert het samenhang tussen de dorpen onderling aan de hand van prachtige verhalen over het Eindeloos Eiland.

 

Ieder dorp wordt geïnspireerd tot het (her)ontdekken van haar eigen waterverhalen en kenmerken. Er ontstaat hiermee een collectief waterverhaal van Noord-Beveland. Water verbindt, verzorgt, versterkt.

 

Minder plastic

De watertappunten op het eiland stimuleren het gebruik van vaste waterflessen.

Daarmee draagt Rond de Pomp bij aan een vermindering van zwerfafval en de plastic soep. 

WATER IN DE HOOFDROL

Water heeft de hoofdrol op Noord-Beveland. Het verleden, heden en toekomst van het eiland hangen samen met de strijd tegen het water, de aanwezigheid van voldoende zoet water en de huidige recreatiemogelijkheden op, in en nabij het water. 

 

Water zit in de DNA van alle Nederlanders, maar bij de Noordbevelanders helemaal. Het eiland is klein en omgeven door het zoute water van de Noordzee, Oosterschelde en het Veerse Meer. Dit heeft veel invloed op de beschikbaarheid van zoet water. Vroeger was het water een bedreiging, kijk maar naar de Watersnoodramp. Noord-Beveland was ooit een zandplaat die in de Oosterschelde ‘overeind’ bleef en uiteindelijk ingepolderd werd. Het kreeg als laatste gemeente in Nederland aansluiting op de waterleiding. 

 

Water is essentieel als je kijkt naar haar huidige bedrijvigheid en activiteiten. De landbouw afhankelijk van zoet water en innovatief bezig met zilte kweek. De visserij, die na de aanleg van Veerse Gatdam moest worden verplaatst van Veere naar Colijnsplaat. Momenteel vindt de ontwikkeling plaats naar viskweek op land. En natuurlijk de recreatie volop te beleven op, in en rond het water.

 

Wat er in de toekomst met water zal plaatsvinden op Noord-Beveland? Volg  de verdere ontwikkelingen van Rond de Pomp op deze website of Facebook @Ronddepomp

Waterrijk PROJECT 

Rond de Pomp wordt uitgewerkt door een projectteam dat wordt aangestuurd vanuit de Stichting Eindeloos Eiland Noord-Beveland. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan een projectplan dat de goedkeuring kan krijgen vanuit de gemeenteraad. Het basisidee stamt al uit 2016 en is positief ontvangen. Daarna is in 2017 al voortvarend gestart met de plaatsing van een eerste pomp in de kern Kamperland in samenwerking met gemeente Noord-Beveland, VVV Zeeland en Evides. Echter de noodzakelijke opvolging, het verzamelen en zichtbaar maken van het waterverhaal vanuit Kamperland en het aankleden van de directe omgeving bij het watertappunt is nog niet van de kant gekomen. Het idee is nu dat de gemeenteraad voor de zomer van 2019 een besluit neemt en het project dan echt opgepakt kan worden. 

 

Stichting Eindeloos Eiland Noord-Beveland heeft als doel het promoten en ondersteunen van projecten en initiatieven die Noord-Beveland in positieve zin bekendheid geven en die bijdragen aan het samenbrengen van inwoners en ondernemers.

"Water vertelt het verhaal van

het Eindeloos Eiland."